sábado, 11 de agosto de 2018

Mulleres ao poder na sección ciclista do Noitebra F.C.

Carreiras, trails, ciclismo e btts, duatlóns... actividade constante, non stop no Noitebra FC por toda a xeografía galega neste verán 2018! Toda actualidade semanal do club pode verse nas redes sociais, con Facebook, Instagram e Twitter, fundamentalmente.

María en acción
Pero hoxe toca, por fin, destacar a o que foi a fichaxe da primeira muller ciclista no club, María T., disposta a ampliar o número de disciplinas deportivas que practica, por se non lle chegaba o atletismo, e quen sabe se pornto tamén o duatlón.


sábado, 21 de abril de 2018

Aprobados novos Estatutos do Club e Regulamento de Réxime Interno da sección de atletismo do Noitebra

O 20 de abril de 2018 procedeuse á aprobación en Asemblea Xeral Extraordinaria dos novos Estatutos do Noitebra Fútbol Club, logo dun longo percorrido e grazas ao apoio e asesoramento da letrada Antía Comesaña, tamén compañeira do club, así como o doutros socios e directivos da nosa entidade.

Regulamento de Réxime Interno da Sección de Atletismo (2018)

Aprobados por unanimidade en Asemblea Xeral Extraordinaria o 20 de abril de 2018.


NOITEBRA FÚTBOL CLUB

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA SECCIÓN DE ATLETISMOO presente regulamento contén as condicións, requisitos e circunstancias nas que se desenvolverá a actividade da sección de atletismo do Noitebra Fútbol Club no non previsto nos seus Estatutos, e responde á necesidade de arbitrar medidas concretas de actuación que posibiliten o funcionamento óptimo da sección, definindo os dereitos e deberes dos e das atletas, co obxecto de garantir os principios de igualdade e transparencia. Supoñen un marco de actuación”, e como tal deberá facerse público para que sexa coñecido e respectado tanto por parte dos órganos de goberno do Club, atletas da sección así como o resto de socios e socias do Club.

Estatutos do Noitebra Fútbol Club (2018)

Aprobados por unanimidade en Asemblea Xeral Extraordinaria o 20 de abril de 2018.


* ESTATUTOS DO CLUB *

NOITEBRA FÚTBOL CLUB

CAPITULO I
NORMAS XERAIS
Artigo 1º
O Club NOITEBRA FÚTBOL CLUB é unha Asociación privada con personalidade xurídica e capacidade de obrar, integrada por persoas físicas ou xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia, que ten como obxecto primordial o fomento e o impulso da práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas, así como a participación en actividades e competicións deportivas calquera que sexa o seu nivel e destinatario.

sábado, 3 de marzo de 2018

Novos pasiños na historia do Noitebra Fútbol Club: nova directiva e camiño cara novas seccións deportivas e nova sede social oficial

Pois tiña que ser na tempada na que o club vai camiño de cumplir a maioría de idade na que por primeira vez contaremos con presenza feminina na Xunta Directiva do Noitebra F.C., nun ano no que ademais se esperan novidades en forma de ampliación de seccións deportivas, como serán a de Tríatlon e a de Montañismo, que se suman ás xa activas de Atletismo e Ciclismo, e as non activas de Fútbol e Surf, e tamén co cambio oficial de domicilio social para Angrois.

Instagram

Patrocinadores

Arquivo